ایوا مکس تو مصاحبه‌ای که اخیرا داشته گفته که دوست‌داره با آریانا گرانده همکاری داشته باشه

 

 

پ.ن:زنده اید؟؟؟؟