۹ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

Performed_into_you_in_vevo_peresents

دانلود اجرای آریانا با آهنگ into you در vevo peresents

 • ۴
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • پنجشنبه ۳۱ تیر ۰۰
  • ۲۱:۲۹

  Performed_everyday_in_vevo_presents

   

  دانلود اجرای آریانا با آهنگ everyday در vevo presents

 • ۶
 • نظرات [ ۰ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰
  • ۲۳:۱۳

  Performed_breathin_song

  دانلود اجرای آریانا با آهنگ breathin

  Dawneload

 • ۳
 • نظرات [ ۰ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • جمعه ۲۵ تیر ۰۰
  • ۱۵:۴۵

  Performed_problem_song

  دانلود اجرای آریانا با آهنگ problem

 • ۳
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • جمعه ۲۵ تیر ۰۰
  • ۱۵:۳۸

  One last time performed in manchester

  دانلود اجرای آریانا گرانده با آهنگ one last time در manchester

 • ۶
 • نظرات [ ۳ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • چهارشنبه ۲۳ تیر ۰۰
  • ۱۹:۳۸

  Last_christmas_Live_2014

  دانلود اجرای آریانا با آهنگ last christmas با چند کیفیت

 • ۵
 • نظرات [ ۳ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰
  • ۱۵:۰۹

  Covering_noyun_of_ariana

 • ۸
 • نظرات [ ۳ ]
  • .. ..
  • جمعه ۱۸ تیر ۰۰
  • ۱۹:۲۶

  شایعات همکاری اریانا با Olivia

 • ۵
 • نظرات [ ۴ ]
  • .. ..
  • جمعه ۱۸ تیر ۰۰
  • ۱۹:۲۰

  Cover_twice_of_ariana_grande

  کاور TWICE از آهنگ Problme آریانا گرانده

 • ۴
 • نظرات [ ۷ ]
  • 𝖓𝖎𝖑𝖎 🖤~
  • جمعه ۱۸ تیر ۰۰
  • ۱۸:۳۹
  I need somebody to hold tonight
  'Cause it's gonna snow ('cause it's gonna snow)
  I need somebody to hold me tight
  And never let go (never let go)
  So say that you're coming home
  You know it's Christmas Eve
  Last year, I was here alone
  Don't tell me this year's the same (say it's not the same)
  The same

  آدرس بعدی در صورت فلفلینگ٪-٪
  ariana-planet2.blog.ir
  موضوعات
  نويسندگان